torstai 7. heinäkuuta 2011

Aikapreferenssi 2. osa: Talous

Koska aikapreferenssin vuoksi ihmiset arvostavat myöhemmin saatavia hyödykkeitä vain niiden tuottaessa enemmän tyydytystä mitä aikaisemmin saatavat, luo aikapreferenssi perustan säästämiselle ja investoinneille. Jos aika ei olisi niukkaa eikä aikapreferenssiä täten olisi, ihmiset säästäisivät loputtomasti. Jos aika taas olisi erittäin niukkaa ja ihmisten aikapreferenssi suuri, kukaan ei säästäisi mitään vaan ihmiset pyrkisivät kuluttamaan mahdollisimman paljon. Näin kävisi esimerkiksi hetkinä ennen maailmanloppua. Säästävää asennetta kutsutaan matalaksi aikapreferenssiksi ja tuhlailevaa korkeaksi.

Kun ihmiset tietävät kehittyneemmän tuotantorakenteen olevan tehokkaampi mitä aiempi, he ymmärtävät tuotantorakenteen kehittämisen mahdollistavan suuremman tyydytyksen tason. Tämä johtaa investoimiseen ja yhteiskunnan elintason kasvamiseen, talouskasvuun. Investoinnit ovat talouden ja kehityksen moottori. Tuotantorakenteen kehittymisen myötä työn rajatuottavauus kasvaa. Tämä nostaa työllisyyttä sekä palkkatasoja.

Jos ihmiset eivät ymmärtäisi tuotantorakenteeseen investoimisen parantavan heidän elinolojaan tai heidän aikapreferenssinsä olisi hyvin korkea, tuotantorakenne jäisi alkeelliselle tasolle. Ihmiset eläisivät poimimalla marjoja ja hedelmiä sekä pyydystämällä riistaa ilman työkaluja. Ihmiskunnan määrä jäisi hyvin pieneksi ja sen elämänlaatu olisi nälän ja puutteen piinaamaa. Sama on mahdollista nyky-yhteiskunnallekin, sillä investoinnit eivät pelkästään kasvata, vaan myös ylläpitävät tuotantorakennetta. Jos kaikkien 6-7 miljardin ihmisen ymmärrys tuotantorakenteesta katoaisi tai aikapreferenssit nousisivat erittäin korkeiksi, kukaan ei investoisi, ja tuotantorakenteemme, kaikki koneet ja laitteet, rapistuisivat pois. Ihmiskunnan määrä romahtaisi nälän, kylmän, kuolleisuuden sekä tautien saattelemana ja palaisimme takaisin primitiivisyyteen. Koska pidän ihmiskunnasta hyvin paljon, voin olla iloinen perusvieteistämme - meillä on taipumus ja tarve parantaa elinolojamme investoinneilla ja ymmärrys investointien hyödyllisyydestä.

Ei kommentteja: